Flytkroppar beskrivning

Betongpontoner skilljer sig i kontrast till andra pontoner för dess stabilitet och hållbarhet.
Fiberarmerad betongpontoner är fyllda med skumplast täckt från alla sidor med armerad betong.
Dessa pontoner är resistenta mot frysning i och för exponering av saltvatten.

Hållbara system
Osänkbara
Hög vikt för stabilitet och säkerhet
Lämplig för förtöjning av alla typer av små och medelstora båtar
Hög lastbärande kapacitet
Säkert att lämna i isen för vintern, INGEN isrörelse är tillåten

Exempel:

Galvaniserade fästjärn finns färdigt ingjutna 4st.
Bärförmåga ~ 1100 kg.
Mått (LxBxH): 238 cm x 120 cm x 80 cm
(Totalhöjd inkl. fästjärn 98 cm)